Solvent # 1

Also known as Rubber Solvent

UN Number: 1993

FICHA TÉCNICA

Grado

 

1A – Disolvente Alifático

 

Referencia

 

ASTM D 235

 

Actualización

 

Marzo 1, 2005

 

Características

Unidades

Métodos

Mínimo

Máximo

Aromáticos

g/100g

D 4367(1)

5

Color Saybolt

D 156

+25

Corrosión lamina de Cobre

Clasificación

D 130

1 (2)

Destilación:

ºC

D 1078

Punto inicial de ebullición

30,0

50 % Recobrado

Reportar

Punto Seco

101,7

Gravedad API a 15.6 C

°API

Reportar

(1) Método alterno UOP-555, UOP-394, ASTM D3054.

(2) El valor 1 se refiere a valores 1a o 1B

Taken from: http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Catalogo_de_Productos/

PRODUCTS

- Aliphatic Solvents

Apiasol

Solvent #1

Solvent #3

White Spirit

Hexane

- Aromatic Solvents

Toluene

Xylene

Heavy aromatic