Apiasol

Also known as Rubber Solvent

UN number: 1268

FICHA TÉCNICA

Grado

 

Disolvente Alifático

 

Referencia

ASTM D 235

Actualización

Marzo 1, 2005

Características

Unidades

Métodos

Mínimo

Máximo

Color Saybolt

D 156

+20

Corrosión lamina de Cobre

Clasificación

D 130

1.1A

Destilación:

ºC

D 1078

Punto inicial de ebullición

30,0

38,0

50 % Recobrado

Reportar

Punto Final de ebullición

77

111

Gravedad API a 15.6 C

°API

Reportar

Taken from: http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Catalogo_de_Productos/

PRODUCTS

- Aliphatic Solvents

Apiasol

Solvent #1

Solvent #3

White Spirit

Hexane

- Aromatic Solvents

Toluene

Xylene

Heavy aromatic